สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


email : registrar@ku.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 0 2118 0100


เปิดตามวัน-เวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.) ปิดพักเที่ยง 12.00-13.00 น. 
ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 


ที่อยู่ : สำนักบริหารการศึกษา อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900ติดต่อเจ้าหน้าที่ :